Send oss en melding

 

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål du lurer på. 
Fyll ut skjemaet så vil vi besvare din henvendelse så raskt vi kan.

Mvh

VESTFOLD KOOPERATIVET

Ditt navn
Ditt navn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene

 

Kooperativet er bygget opp av frivillige og vi søker stadig personer som har ønske om å engasjere seg litt ekstra i de ulike delene av Kooperativets drift. Som medlem av en arbeidsgruppe, trenger du ikke å ta pakkevakter ved siden av. I tillegg til at det er sosialt, kan man i en arbeidsgruppe virkelig være med å forme og påvirke Kooperativet videre.

Ta kontakt med de ulike gruppene om du ønsker å jobbe med en eller flere av oss, eller skriv direkte til: vestfoldkoop@gmail.com

Innkjøpsgruppe grønnsaker / christophgoedeke@gmail.com
I innkjøpsgruppa tar vi kontakt med bønder og finner ut av hvilke grønnsaker de har tilgjengelig og hva vi kan kjøpe.
Vi holder løpende kontakt med bøndene og er bindeleddet mellom bonde og logistikkansvarlig på utleveringsdagen.
I tillegg blir grønnsaksposen utformet av denne gruppen, og man planlegger varesortimentet utover høsten. 

Innkjøpsgruppe kjøtt / engenlopez@gmail.com
Innkjøpsgruppen kjøtt tar kontakt med bønder og finner ut av hvilket kjøtt de har tilgjengelig og hva vi kan kjøpe. 
Vi holder løpende kontakt med bøndene og er bindeleddet mellom bonde og logistikkansvarlig på utleveringsdagen.
Kjøttposen blir utformet av denne gruppen, og man har mulighet til å knytte kontakt med flere leverandører. 

Innkjøpsgruppen meieri / hagenannhelen@gmail.com
Nytt av året er meieripose. Denne gruppen gjør mye av de samme oppgavene som innkjøpsgruppene i grønnsaker og kjøtt.
Vi holder løpende kontakt med bøndene, og er bindeleddet mellom bonde og logistikkansvarlig på utleveringsdagen.
Meieriposen blir utformet av denne gruppen, og man har mulighet til å utvikle denne videre ved å knytte kontakt med nye leverandører.

Arrangement / hagenannhelen@gmail.com
Arrangementsgruppen har ansvaret for å arrangere alt av sosiale tilstelninger som julebord, gårdsbesøk, foredrag, felles måltider,
fester, dugnader, kurs og annet. Her er det bare kreativiteten som setter grenser for hva vi kan finne på for våre medlemmer. 

Kommunikasjon / vestfoldkoop@gmail.com

Ønsker du å jobbe med intern og ekstern kommunikasjon innad i Kooperativet? Kommunikasjonsgruppa formidler regelmessig til medlemmene fra vår mailportal, informasjon om medlemskapet, organisasjonen, posene, utdeling og andre nyheter. I tillegg administrerer de nettsiden og sørger for innhold på Facebook og Instagram.

Logistikk / vestfoldkoop@gmail.com Logistikkgruppen har ansvaret for alt det praktiske rundt utlevering av posene. De tar seg av vaktlister, lager manualer for de ulike vaktene og passer på at alle medlemmene bidrar med sin tid inn i Kooperativet.