Send oss en melding

 

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål du lurer på. 
Fyll ut skjemaet så vil vi besvare din henvendelse så raskt vi kan.

Mvh

VESTFOLD KOOPERATIVET

Ditt navn
Ditt navn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om oss

Avdelinger

Når man melder seg inn som medlem i Vestfold Kooperativ, velger man samtidig hvilken avdeling man ønsker å tilhøre. Det blir den avdelingen man henter varene sine året igjennom. Det lar seg også gjøre å bytte avdeling. Vestfold Kooperativ har nå to aktive avdelinger:

Tønsberg - Storgaten 36, 3126 Tønsberg, URO kafé og bar
Nøtterøy - Furumoveien 2, Steinerskolen Vestfold

Hver avdeling består av en intern logistikkgruppe, ellers gjelder de ulike arbeidsgruppene for alle avdelinger. Vi ønsker å utvide til en tredje avdeling i Horten og avventer en viss medlemsmasse før dette lar seg gjennomføre. Meld i fra om din interesse som medlem i Horten ti
vestfoldkoop@gmail.com eller på telefon 93233055. Du vil da bli satt opp på en uforpliktende liste og kontaktet når avdelingen åpner.

Hvem er vi?

Som medlem av Vestfold Kooperativ får du mulighet til å kjøpe økologisk og biodynamisk mat annenhver uke. Utvalget som tilbys varierer, da de ulike bøndene vi samarbeider med har forskjellig utvalg avhengig av sesong. Det er derfor ikke det samme tilgjengelig for bestilling året rundt. 

Da Kooperativet er medlemseid innebærer det at medlemmene står for noe av driften gjennom frivillig arbeid 1-2 ganger i året. Det er da behov for noen til å stå vakt på utleveringsstedene når varene blir hentet. Gi gjerne en tilbakemelding om du kan stå noen av disse dagene, og hvor du kunne tenke deg å stå.

Vestfold Kooperativ er et non-profit samvirke, drevet og eid av medlemmene. Vi samarbeider med lokale bønder for direktesalg av lokale økologiske og biodynamisk produserte råvarer. Kooperativet kjøper inn varer direkte fra bonden på vegne av sine medlemmer. Dette kutter fordyrende mellomledd slik at bonden får en mer rettferdig pris, og det blir rimeligere for medlemmene. I tillegg kutter vi miljøbelastingen som kommer av unødvendig transport, emballasje og matsvinn. Samvirket er organisert som et SA og er bygget opp av: Årsmøte og medlemsmøte, StyretArbeidsgrupper

Slik fungerer det

Et medlemskap i Kooperativet koster 280 kroner for et år. Som medlem av Vestfold Kooperativ kan du kjøpe økologisk og biodynamisk mat annenhver uke fra lokale bønder i Vestfold-distriktet. Dette gjør du ved å bestille poser via Vipps. Les mer om de ulike posene her.

Som medlem har du mulighet til å hente pose annenhver onsdag fra de ulike avdelingene. Bestillingsfristen er alltid onsdag midnatt en uke før du skal hente den (f.eks vil bestillingsfristen for henting i uke 45 være onsdag uke 44).  Du kan bestille en pose til annenhver uke eller enda sjeldnere, eller hoppe over et par uker hvis du er på ferie. Rent økonomisk er du ikke bundet til annet enn de bestillingene du gjør via vår nettside og det er ingen krav om at du skal bestille. Posene hentes annenhver onsdag (oddetallsuker) på de ulike avdelingene mellom 16.00 og 17.30.
Vestfold Kooperativ skaper vi sammen!

Styret

Styret er Vestfolds Kooperativ styrende og samlende organ. Styret består av aktive medlemmer fra de ulike arbeidsgruppene, og arbeider overordnet med å holde Vestfold Kooperativ i gang. Informasjonsarbeid, koordinering, beslutningstaking og andre formaliteter er blant noen av styrets arbeidsområder.

Våre 10 grunnprinsipper

Vårt utvalg av matvarer skal være:

1. Dyrket og produsert etter økologiske/biodynamiske prinsipper                                                                                                                                      
Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske og/eller biodynamiske prinsipper. Det innebærer alle dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker mengden av kunstige kjemikalier, kunstgjødsel eller sprøytemidler i jorda og vårt miljø. Dyrkningsformene vi støtter bygger på ønsket om et
sunt og bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk mangfold og dyrevelferd.

2. Dyrket så lokalt som praktisk mulig
Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning for matvarens friskhet, smak og ernæringsmessige verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av matvarer støtter vi også bevaring
av kunnskap og kultur som er særegen for produksjon av matvarer i vårt lokale klima.

3. Sesongbasert
Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.
Våre matvarer skal distribueres på en måte som:

4. Støtter rettferdig og direkte handel
Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset på pris og dermed på deres inntekt. Dette medfører negative sosiale og miljømessige konsekvenser både lokalt og globalt. Vi sikrer at det er færrest mulig ledd mellom Vestfold Kooperativ og produsentene ved å skape direkte personlige kontakter.

5. Er miljøvennlig
Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn, gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.

6. Formidler og fremmer kunnskap om matvarer og økologi/biodynamikk
Vi gjør Vestfolds borgere mer bevisste på hvordan matvarene de spiser når frem til deres middagsbord. Vi mener at økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon i befolkningen ikke bare vil øke støtten til Vestfold Kooperativ men også føre til økt bevissthet til å ta riktige bærekraftige valg for framtiden. En viktig del er også å dele vår kunnskap om å drive Vestfold Kooperativ for å inspirere andre byer og fellesskap til å starte lignende initiativer.

7. Er økonomisk bærekraftig og uavhengig
For at Vestfold Kooperativ skal ha de beste mulighetene for å vokse og bli en del av en bærekraftig fremtid, må vi være i stand til å eksistere uten ekstern støtte. Vi blir dermed mindre sårbare for skiftende prioriteringer fra offentlige og private instanser. Dette betyr at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom medlemskontingent, egne inntekter og frivillig arbeidskraft.

8. Er transparent og fremmer tillit i alle produksjons- og distribusjonsledd
Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør i forbindelse med vårt tilbud. Dette gjelder både med hensyn til produsentene som leverer matvarer, alle medlemmene og hvordan vi bruker vårt overskudd.

9. Er nært og tilgjengelig
Vi arbeider for at økologiske og biodynamiske matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Vestfold Kooperativ være nært og tilgjengelig for våre medlemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske og biodynamiske landbruksvarer tilgjengelig til en rettferdig pris, for både medlemmer og bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet framfor pris.

10. Drives av et lokalt arbeidende fellesskap
Vestfold Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til mer enn bare å levere bærekraftige matvarer. Vi arbeider for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan samarbeide om positive tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform kan gjøre det mulig for medlemmer å organisere seg rundt felles behov, mål og interesser og få det lokale nærområdet og fellesskapet til å blomstre.